กรณีที่ท่านใช้ Windows Vista และ IE version 7.0 มีคำแนะนำดัีงนี้
   

Disable Protected Mode:

  1. เปิด Internet Explorer 7.
  2. ไปที่เมนู Tools.
  3. เลือก Internet Options.
  4. เลือกแท็ป Security.
  5. เลือกที่ Internet zone.
  6. ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Enable Protected Mode ออก.
  7. เลือก OK.

 

       
   
 
     
                             
                    < back      
                             
Contact us : webmaster@etsrc.com
Copyright
2006 © www.etsrc.com Thailand All Right Reserved