การดูสื่อการสอนต้องใช้ Plug-in ของ Macromedia Authorware หากเครื่องของท่านยังไม่มี Plug-in ต้องทำการติดตั้ง

   
การติดตั้งทำได้ 2 วิธี ดังนี้
 
1. ติดตั้งจากเว็บ Adobe Macromedia (เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะปรากฏข้อความ "Installation Complete")    
   
2. หรือสามารถดาวน์โหลด Plug-in Webplayer ซึ่งมีวิธีการติดตั้งดังนี้
   
  - เมื่่อดาวน์โหลดไฟล์ Plug-In_AUTHORWA.rar เรียบร้อยแล้วให้ Extract file จะได้ไฟล์ ดังรูป


 
   
  - Copy โฟล์เดอร์ AUTHORWA ไปวางที่ไดร์ฟ C:/WINDOWS/system32/Macromed/ ดังรูป
 
 
                       
- เครื่องของท่านก็จะสามารถดูสื่อบทเรียนได้  
                 
- กรณีที่ท่านใช้ Windows Vista และ Windows 7 มีคำแนะนำดัีงนี้
                 
- ในกรณีที่เครื่องของท่านลง plug-in ไม่สมบูรณ์แล้วต้องการลงใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
 
Contact us : webmaster@etsrc.com
Copyright
2006 © www.etsrc.com Thailand All Right Reserved